Dent Medikal Logo
 
Augma Logo

Membran Kullanımını
Ortadan Kaldıran
Yeni Nesil Kemik Grefti

Yerleştir

Bond Apetit’i diş kemiği üzerine basitçe yerleştir

Dişi Yerleştirin

Bastır

Yerleştirdiğimiz grefte steril gazlı bez ile bastırın

Dişe Bastırın

Kapat

Greftin Manipülasyonunu sağladıktan sonra flapı iyi sütürleyiniz.

Dişi Kapatın

Bond Apatite®

BY AUGMA BIOMATERIALS®

Augma Kırmızı Kutu

Augma Kırmızı Kutu

Augma Biomaterials Ltd.

Yenilikçi Ürün

Bu ürün "Bond Apatite" %66 Bifazik kalsiyum sülfat ve %33 Hidroksiapatit kombinasyonudur.

protokoller
 • Genel
 • Yan sinüs
  zeminini kaldırma
 • Sinüs zeminine
  krestal yolu açma
 • Krestin yanal
  genişlemesi
 • Diş boşluğunun
  doldurulması
 • İmplantasyon
 • Kemik defektine uygun protokole göre kemik alanını hazırlayın.
 • APistonu mavi çizgiye kadar getirerek şırıngayı aktive edin.
 • Şırınganın kapağını açın, Bond Apatite'i kemik defektine doldurun.
 • Kuru bir gazlı bezle 3-4 saniye boyunca bastırın, malzeme üzerinde başka bir alet kullanmayın.
 • Eğer alan darsa, gazlı bez üzerine bastırmak için bir alet kullanın ve dikiş atın. Flepin 1-2 mm açık kalması malzemeyi tehlikeye atmaz. 2 mm'den fazla açık bırakmayın.
 • 3 ay sonra hastanın kemiği %90 oranında Bond Apatite'in yerine geçerek implant için hazır hale gelecektir.

 

 • Sinüs boşluğuna yandan pencere açın.
 • Schneider membranı soyup yukarı yerleştirin.
 • Pistonu mavi çizgiye kadar bastırarak şırıngayı aktive ettikten sonra, şırıngayı 1 dakika kadar o halde bekletin. Bir dakika sonra, kapağını açın ve ürünü sinüsün içine yerleştirin.
 • Düz bir alet (membranı gevşetmek için steril spatula, stripper veya düz bir alet) alarak, aleti steril bir gazlı bezle Bond Apatite üzerine bastırın.
 • Açtığınz sinüs dolana kadar işlemi birkaç kez tekrarlayın, pencereyi Bond Apatite ile kapatın, ardından bir gazlı bezle sıkıştırıp dikiş atın.
 • Membranı çıkarın.
 • 3-4 ay sonra hastanın kemiği Bond Apatite'in yerine geçecektir.

 

 • Her zamanki tekniklere göre delik açın.
 • Bir Bond Apatite şırıngası alın, malzemeyi steril bir kaba yerleştirin.
 • Ürünün sertleşmesi için 3 dakika bekleyin. Bir yandan, pistonu şırıngadan çıkarın ve tekrar geri ittirerek arada kalmış olabilecek malzemeyi çıkarın. Pistonu çıkarın ve orijinal yerine yerleştirin. Kaptaki Bond Apatite ile doldurmak için boş şırıngayı yeniden kullanmak mümkündür.
 • Sinüsü osteotomla doldurmak için deliğin yakınından Bond Apatite'i granüller halinde yerleştirin.
 • 3 ay sonra hastanın kemiği Bond Apatite'in yerine geçecektir.

 

 • Maksiller veya çene içindeki ince bir kreti kalınlaştırmak için, toplamda muko-periosteal kalınlıkta bir flep yaparak kemik alanını hazırlamak yeterlidir.
 • Ardından Bond Apatite'i kalınlaştırmak istenen sırtın yanından yerleştirin.
 • Kuru bir gazlı bezle 3-4 saniye boyunca bastırın. Malzeme kemiğe yapışacaktır.
 • Daha sonra 2. katman bir Bond Apatite ekleyebilirsiniz.
 • Dikiş atın.
 • Simanın homojenliğine dikkat etmek, "çatlamamasını" sağlamak önemlidir; hastanın greft yerine ne parmakla ne de dille temas etmemesi gerekir.
 • 3 ay sonra hastanın kemiği Bond Apatite'in yerine geçecektir.

 

2 olasılık mevcut:

1.

 • Dişin çekilmesinden sonra, 15 c'lik bir sıyırıcı alın ve dişeti mukoz çizgisinin 1 ila 2 mm ötesinde aşağıya (mandibulada) mesial papilla (kemik desteği) üzerine eğik bir kesi yapın.
 • Daha sonra alveollerin dekolleur vestibülerini geçerek küçük bir flep açın.
 • Bond Apatite'i sokete doldurun (soketin dibine kadar doldurmak gerekli değildir), ardından 3-4 saniye süreyle kuru bir gazle bezle bastırın.
 • Bond Apatite'i yumuşak dokuyla örtmek için mesial ve distal papillayı ve ortasını dikin. Mesial insizyonun dikilmesi genellikle gerekli değildir.

2.

 • Diş çekimi sonrasında, kolajen bir sünger alın ve ağzın dışında dikmeye başlayın.
 • Bond Apatite'i sokete doldurun (soketin dibine kadar doldurmak gerekli değildir), ardından 3-4 saniye süreyle kuru bir gazlı bezle bastırın.
 • Kolajen süngeri ve dikişini kemik defektine yaklaştırın ve Bond Apatite'i örtmek için yumuşak dokulara dikin.
 • İki ila üç hafta sonra, kolajen sünger kaybolacak ve yumuşak dokular Bond Apatite'i kaplayacaktır.
 • Üç ay sonra hastanın kemiği Bond Apatite'in yerine geçecektir.

 

1. durum:

 • Ekstraksiyon gününde bir sokete implant yerleştirirken, boşluğun çapı implant çapından daha büyük olduğu ve alveolusun iç duvarı ile implant arasında bir boşluk olduğu durumlarda.
 • Bond Apatite'i soketin ve implant boşluğunun üzerine yerleştirin
 • Daha sonra, kuru bir gazlı bezle 3-4 saniye boyunca bastırın.
 • Bond Apatite alveollerde bulunan kan sayesinde kemik yenilenmesini sağlayacak ve sert bir çatı oluşturacaktır.
 • Bond Apatite'i soketin içine bastırmayın. Bond Apatite soketi doldurmasa bile sonuç kötü olmayacaktır.
 • 3 ay sonra, soket tamamen hastanın kendi kemiği ile dolmuş olacaktır.

 

klinik vakalar
Bond Apetite'in Avantajları
Avantajları
Normal Tedavi
AUGMA BOND APATITE®
Kullanım kolaylığı
no
yes
Hasta kemiğinin yeniden yapılanması
yes
yes
Membrana gerek olmaması
no
yes
Uygulama süresi
15 dk
30sn
Tedavi bekleme süresi
5-6 ay
3 ay
Avantajları
Normal Tedavi
AUGMA BOND APATITE®
Kullanım kolaylığı
no
yes
Hasta kemiğinin yeniden yapılanması
yes
yes
Membrana gerek olmaması
no
yes
Uygulama süresi
15 dk
30sn
Tedavi bekleme süresi
5-6 ay
3 ay
klinik videolar